Biuro Rachunkowe

Usługi które świadczymy:
 • nadzór księgowy
 • księgi rachunkowe
 • księga przychodów i rozchodów
 • ryczałt ewidencjonowany
 • VAT
 • wewnątrzwspólnotowe dostawy i nabycia
 • import eksport
 • sprawozdania finansowe
 • dokumentacja cen transferowych
 • obieg dokumentów
 • zakładowy plan kont
 • polityka rachunkowości
biuro rachunkowe

Nazywam się Małgorzata Ciukiewicz-Chwyć i zapraszam do zapoznania się z informacjami niezbędnymi do podjęcia decyzji o współpracy z biurem rachunkowym które prowadzę.

Posiadam Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 31273/2002 i ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w spółkach prawa handlowego.

Biuro rachunkowe pracuje w systemie online, jest oparte na najnowszych technologiach i oprogramowaniu z silnikiem OCR. Nie jestem wirtualną księgową, przyjeżdżam do klienta co najmniej raz w miesiącu.

Dlaczego on line?

Ten system współpracy pozwala prowadzić księgowość na bieżąco, bez opóźnienia czasowego. Naszym celem jest taka obsługa Klienta, aby informacje z księgowości były wsparciem w prowadzeniu biznesu.

Jak współpraca wygląda od strony technicznej ? – Klient przesyła dokumenty każdą dostępną drogą, niezwłocznie po ich otrzymaniu aktualizujemy bazę.

Co zyskuje Klient?

 • zna koszty i przychody na bieżąco
 • śledzi symulację:
  • podatku dochodowego
  • VAT
  • składki zdrowotnej
  • rozrachunki
 • planuje wydatki na podstawie aktualnych danych
 • otrzymuje podsumowanie miesiąca z podatkami do zapłacenia do 5 dnia po zakończeniu miesiąca
 • przyjeżdżam do Klienta co najmniej raz w miesiącu w celu omówienia bieżących spraw

Jesteśmy w bazie profesjonalistów!

Nasze biuro rachunkowe zostało zweryfikowane pod względem:

 • wykształcenia i uprawnień
 • wiedzy
 • doświadczenia
 • oprogramowania
 • ubezpieczenia OC