Asortyment usług

 • nadzór księgowy
 • księgowość dla firm
  • księgi rachunkowe
  • księgi przychodów i rozchodów
  • ryczałt ewidencjonowany
  • VAT
  • WNT, WDT
  • eksport, import
 • pozostałe usługi:
  • sprawozdania finansowe
  • dokumentacja cen transferowych
  • polityka rachunkowości
  • zakładowy plan kont